InfotopmenuProjecten
Projecten

Projecten die het Ecologisch Adviesbureau Cools heeft uitgevoerd zijn onder andere:

 • natuurdoeltypenkaart en natuurgebiedsplannen provincie Noord-Brabant.
 • bouwstenen voor het beheersgebiedplan provincie Noord-Brabant.
 • advisering en analyseren van gewenste waterkwaliteit en –kwantiteit voor natuurdoeltypen in de provincie Noord-Brabant.
 • beschermingsplan voor respectievelijk de grote bremraap, boomkikker, witte en zwartblauwe rapunzel, beenbreek, knolsteenbreek en het heidekartelblad in de provincie Noord-Brabant.
 • herstel- en ontwikkelingsplan schraallanden in de provincie Noord-Brabant.
 • monitoring van vogels, planten, bodemdieren en insecten gedurende drie jaar in 18 gebieden met akkerranden gelegen tussen Aalburg en Steenbergen. 
 • evaluatie van 11 gerealiseerde ecologische verbindingszones in Noord-Brabant.
 • onderzoek, maatregelen- en uitvoeringsplan Tachtig Bunder e.o. Landgoed De Moeren te Zundert.
 • onderzoek en analysering van de natuurwaarden, effectenbeoordeling en begeleiding in het kader van de Flora- en faunawet en Natura-2000.
 • analysering en concrete (her)begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Noord-Brabant.
 • analyse van de natuurwaarden en voorstel betreffende inrichting en beheer voor diverse gebieden in Noord-Brabant.
 • gedetailleerde inventarisaties van flora en/of fauna:
  • onderzoek ecotooptypen in beekdal Tongelreep, Aa en Steenbergse Vliet.
  • op en langs het tracé van de Burgemeester Letschertweg te Tilburg en de Westparallel N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard.
  • diverse ecologische verbindingszones in Noord-Brabant.
  • Moerenburg, omgeving Wilhelminakanaal-noord, Koolhoven, Bakertand, Zwaluwenbunders en andere gebieden binnen de gemeente Tilburg.
  • nachtzwaluw en boomleeuwerik in de Loonse en Drunense Duinen en op de Brabantse Wal.
  • onderzoek in het kader van de SNL in ondermeer: Landschotsche Heide, De Vilt, Kraaijenbergse Plassen, Valkenhorst en Regte Heide.

Infobottom menuProjecten